Problems Installing, help me ?

If you are new to Linux or new to Sabayon Linux and just not sure where to post, here ya go. Post without fear of being told to RTFM :)

Moderator: Moderators

Post Reply
lacazet2k
Baby Hen
Posts: 1
Joined: Tue Mar 03, 2020 3:39

Problems Installing, help me ?

Post by lacazet2k » Tue Mar 03, 2020 3:41

Tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-Mobile Banking

Trong bài viết sau đây, Luận VĂn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-mobile Banking. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Phát triển dịch vụ e-mobile banking tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển viết thuê luân văn
nông Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum
Image
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài hướng đến giải quyết một số mục tiêu cơ bản sau đây:
- Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking
- Nghiên cứu thực trạng về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua
- Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing dịch vụ.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu tại Agribank CN tỉnh Kon Tum.
+ Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu trong khoảng thời gian 2015 - 2017 và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong thời gian tớiCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Image
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp thống kê, mô tả.
- Thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp để thu thập thông tin và các phương pháp thống kê, kinh tế lượng để xử lý.
- Phương pháp so sánh, phân tích.
- Khảo sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp khách hàng giao dịch và một số ngân hàng đang cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử.
- Điều tra thông qua bảng câu hỏi khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon tum nhằm thu thập ý kiến đóng góp.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Về mặt lý luận: Luận văn sử dụng các lý luận khoa học quản trị kinh doanh và các định hướng chiến lược hoạt động marketing dịch vụ làm cơ sở xây dựng, triển khai chính sách marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong xu thế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong giai đoạn hiện nay.
Về mặt thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum ở 2 góc độ: phía Nhà cung ứng dịch vụ và phía người sử dụng.
6. Bố cục đề tài
Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ và marketing dịch vụ
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.https://g.page/luanvan24uytin?share
7. Tổng quan tài liệu
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Last edited by lacazet2k on Tue Apr 28, 2020 7:58, edited 2 times in total.

dave_64
Advanced Hen
Posts: 235
Joined: Sun Feb 22, 2009 20:33

Re: Problems Installing, help me ?

Post by dave_64 » Mon Mar 09, 2020 19:53

It's hard to help you because your post is confusing. What did you try to install on? Did you succeed? What "booted up fine"...the live dvd or the installed sabayon? What did you expect to happen after 5 hours?

Stupot
Sagely Hen
Posts: 1815
Joined: Wed Feb 14, 2007 3:44
Location: St. Louis, MO, USA

Re: Problems Installing, help me ?

Post by Stupot » Wed Mar 11, 2020 18:14

Did your computer suspend and fail to come back when you hit the keyboard/mouse?

Post Reply